منتظر رونق ادامه‌دار بازار مسکن تا نیمه سال ۹۸ باشید

کارشناس حوزه بازار مسکن درباره برخی اظهار نظرها مبنی تاثیر سی اف تی بر بازار مسکن و کاهش احتمالی قیمت ها گفت: چنین تحلیل هایی درست نیست و هیچ مبنای علمی برای تحقق این مطلب قابل تصور نیست. به گزارش فال دی، بیت‌الله ستاریان  اظهار کرد: اینکه گفته شود سی اف تی ممکن است بر […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق