مسکن حمایتی تنها راه‌حل تأمین خانه برای اقشار کم درآمد و متوسط

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از چانه‌زنی‌ها برای اختصاص اعتبار در بودجه سال ۹۸ برای برنامه ملی بازآفرینی در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: تنها راه‌حل تأمین مسکن برای جوانان، اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه اختصاص مسکن حمایتی برای آن‌ها است. به گزارش فال دی، پروانه مافی در خصوص […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies