مسکن استیجاری مانور کاهش روانی قیمت ها

طرح مسکن استیجاری باید از سوی دولت به مرحله اجرایی برسد تا برخی از مشکلات اجاره نشینی در کشور برطرف شود. به گزارش فال دی، دولت باید با ایجاد طرح مسکن استیجاری متوسط قیمت اجاره بها را در کشور کاهش دهد و با این روش رشد معاملات مسکن را کلید بزند که متاسفانه دولت راهکاری […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies