این خانه ها انرژی مثبت دارند

با توجه به فراگیر شدن روند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و معماری خورشیدی نمونه های متعددی از ساختمان هایی در سراسر جهان ساخته شده اند که انرژی خود را از نور خورشید تامین می کنند. به گزارش فال دی، یک دهه قبل کسی تصور نمی کرد استفاده از پنل های خورشیدی برای تامین انرژی […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies